Sachsen

Sachsen.

.

Artikelstart

Sachsen, den sydøstligste af Tysklands nye delstater, 18.413 km2, 4,08 mio indb. (2015). Sachsens hovedstad er Dresden.

Bjergene Erzgebirge og Elbsandsteingebirge udgør grænsen til Tjekkiet, og floden Lausitzer Neiße afgrænser delstaten fra Polen.

Befolkning

Siden 1950, hvor indbyggertallet var 5,7 mio., har folketallet været faldende. Nedgangen skyldes dels at fødselsraten kun er halvdelen af dødsraten, dels at udvandringen af især unge til det øvrige Tyskland er større end indvandringen herfra. I forhold til udlandet er indvandringen derimod større end udvandringen; hovedparten kommer fra Polen.

Erhvervsudvikling

Sachsen har i mere end 150 år været præget af industri, hvis udvikling begyndte i første halvdel af 1800-t. med tekstil- og maskinfremstilling. Indtil 2. Verdenskrig var Sachsen det mest industrialiserede område i Tyskland med en veludbygget og varieret industri i storbytrekanten Dresden-Leipzig-Chemnitz. Desuden opstod industrier i de mange mindre byer, især i forlandet til Erzgebirge og i Oberlausitz.

I hele DDR-tiden, specielt efter 1970, da de sidste private industrivirksomheder blev overtaget af staten, skete en kraftig regionalisering og specialisering, og mange steder kom en enkelt industrigren til at dominere. I Sachsen blev hovedvægten lagt på maskin-, bil- og tekstilindustri, mens elektronik og fremstilling af optiske instrumenter kun blev fremmet i Dresden og Leipzig. De mange mindre, tidligt industrialiserede områder blev hængende i traditionelle industrigrene med en teknologi fra 1930'erne.

Efter Tysklands samling i 1990 begyndte en modernisering, effektivisering og rationalisering af hele industrisektoren. I første omgang blev resultatet lukning af urentable fabrikker med en stigning i arbejdsløsheden til følge. Andre virksomheder blev overtaget af private eller blev datterselskaber af firmaer i de gamle forbundslande. Også i sådanne virksomheder havde indførelsen af markedsøkonomi ført til store personalereduktioner.

Industribeskæftigelsen faldt derfor drastisk, fra 1,1 mio. i 1989 til 0,3 mio. i 1992. Siden har den været svagt stigende, og i 2005 var godt 0,5 mio. beskæftiget i industrien. Dette skyldes især, at en række firmaer fra de gamle forbundslande, bl.a. Volkswagen, har oprettet afdelinger i Sachsen. Siden 1990 har beskæftigelsen i servicesektoren, især den private, været stærkt stigende. I 2005 var ca. 70% beskæftiget inden for handel og service. Den totale arbejdsløshed er dog stadig høj, 20% i 1998.

Landskaber

Elbsandsteingebirge. Allerede i begyndelsen af 1800-tallet var Bastei turistattraktion. Broen blev bygget omkring 1850. Foto 2003.

.

Det saksiske landskab varierer fra bjergområderne i syd til lavlandet ved Elben i nord. Erzgebirge blev foldet op under den hercyniske foldning, dernæst nederoderet for atter, i forbindelse med den alpine foldning i Tertiær, at blive hævet. Bjergene rummer delstatens højeste punkt, Fichtelberg (1214 m).

Man begyndte at bryde bjergenes sølv- og tinmalme i middelalderen, men selvom man senere fandt uranmalm, har minedrift ingen betydning i dag; i Erzgebirge og de øst for liggende Elbsandsteingebirge spiller ski-, vandre- og klatreturisme til gengæld en stadig større rolle.

Nordvest for bjergene følger et bakkeland i 250-400 m højde, hvor der findes en del stenkul fra Karbon. Længst i nord følger lavlandet, der hovedsagelig er udformet af store smeltevandsfloder i forbindelse med afsmeltningen efter næstsidste istid, Saale-istiden.

Historie

Delstatens navn stammer fra sakserne, der i århundrederne efter Kristi fødsel var bosat i områderne omkring Elbens munding og herfra bredte sig til større dele af det nordtyske område.

Fra 700-t. blev sakserne kristnet af Karl den Store. Ved delingen af Frankerriget i 800-t. opstod hertugdømmet Sachsen. Kong Henrik 1., der oprindelig var hertug af Sachsen, grundlagde det saksiske dynasti, som virkede som tysk-romerske kejsere 919-1024. Otto 1. den Store overgav i 962 hertugtitlen til slægten Billung, der i 1100-t. erstattedes af slægten Welf.

I 1200-t. deltes Sachsen i hertugdømmerne Sachsen-Lauenburg ved Elbens nedre løb og Sachsen-Wittenberg ved flodens midterste løb. Hertugerne af Sachsen-Wittenberg blev i 1356 ophøjet til kurfyrster.

Læs videre om Sachsens historie.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig