Westminstermodellen (eller Westminstersystemet) er en ofte benyttet betegnelse for det britiske politiske system. Historisk stammer betegnelsen fra den analyse og beskrivelse af den britiske forfatning, som Walter Bagehot udarbejdede i 1860erne. Det har fået sit navn, fordi centrum for den britiske regering er parlamentet i Westminster og den tilhørende administration, beliggende i gaden Whitehall og tilstødende gader. De væsentligste forfatningsmæssige principper, der ligger indbygget i Westminstermodellen, omfatter enhedsstaten (al magt udgår fra centrum i London), absolut parlamentarisk suverænitet og en stærk regeringsudøvelse på grund af den faktiske sammensmeltning af den lovgivende og udøvende magt. Normalt medregnes også valgsystemet med flertalsvalg i enkeltmandsvalgkredse og det deraf følgende overvejende topartisystem til Westminstermodellen.