Werner Jacobsen, 1914-1979, dansk museumsinspektør og etnograf. Werner Jacobsen deltog som arkæolog i Haslund-Christensens ekspedition til Mongoliet i 1938-39. Mellem 1946 og 1959 var han på to lange etnografiske forskningsrejser i Indien og Nepal og hjembragte store samlinger til Nationalmuseet, Det Kgl. Bibliotek og Forhistorisk Museum Moesgård. 1961 blev han ansat på Nationalmuseet og var 1963-78 chef for den nyoprettede oplysningsafdeling. Her skabte han museumshistorie med de store Brede-udstillinger, der gjorde det museale dagsaktuelt. Han var en skarp ulandsdebattør og især kritisk over for europæisk bedreviden og uforstand i hjælpearbejdet.