Wade-Giles-transskription, indtil udbredelsen af pinyin det dominerende system for alfabetisering af kinesisk både i Kina og i Vesten. Det var færdigudarbejdet i 1867 af Thomas F. Wade (1818-95) og blev i 1912 revideret af Herbert A. Giles (1845-1935); begge var efter årtiers diplomatisk tjeneste i Kina professorer i kinesisk ved universitetet i Cambridge, hhv. 1888-95 og 1897-1932. Systemet har været anvendt i flere versioner, men angiver generelt aspiration med apostrof, en stavelsestone med et efterstillet tal og stavelsesdeling i alle sammensatte ord med bindestreg, jf. de transskriberede former af de to kinesiske bynavne Taiyuan og Dalian, her vist i hhv. Wade-Giles og pinyin: T'ai4-yüan2 over for Tàiyuán og Ta4-lien2 over for Dàlián. Se kinesisk mht. en oversigt over de to alfabetiseringssystemer.