Vossische Zeitung, tysk liberal avis, hvis navn skyldes C.F. Voss (1724-95), der var ejer fra 1751. Avisen udkom i Berlin, fra 1824 som dagblad. Ved nazisternes magtovertagelse i 1933 fik de fleste redaktører ansættelsesforbud, og avisen blev lukket i 1934.