Virgil, Virgilius, senantik og senere fejlagtig skrivemåde for Vergil, Vergilius. Skrivemåden er et folkeetymologisk forsøg på at aflede navnet af lat. virga, et skud, en kvist.