Villiam Grønbæk, 1897-1970, dansk teolog, domprovst i Ribe. Som religionspsykolog opnåede han international anerkendelse og var 1963-69 formand for Internationale Gesellschaft für Religionspsychologie. De vigtigste værker i hans omfattende forfatterskab er Om Beskrivelsen af religiøse Oplevelser (1935; disputats), Psykologiske tanker og teorier hos Grundtvig (1951), Det religiøse i alderdommen (1954), Religionspsykologi (1958) og Barnets religiøse verden (1962).