Vilhelm af Sabina, Vilhelm af Modena, Guglielmo de Chartreaux, Guglielmo de Savoy, Guillelmus, ca. 1184-31.3.1251, franskfødt kardinal og pavelig legat. Vilhelm var karteusermunk, da han i 1209 kom til det pavelige kancelli. I 1222 blev han biskop af Modena; han var en dreven diplomat og fra 1224 hyppigt pavens udsending til de baltiske lande og Skandinavien. Som kardinalbiskop af Sabina (fra 1244) og pavelig legat kronede han i 1247 Norges Håkon 4. og ledede det svenske kirkemøde i Skänninge 1248.