Viborgformationen, (efter en boring ved Viborg), havaflejring udbredt i undergrunden i Midtjylland, hvor den overlejrer Søvindmergel-formationen. Den nederste del af Viborgformationen består af fedt, grågrønt ler, der bortset fra et større indhold af silt minder om plastisk ler, og som desuden indeholder korn af lys glimmer. Den øvre del af formationen består af leret og sandet silt. Den op til 85 m tykke lagserie stammer fra overgangen mellem Eocæn og Oligocæn for ca. 34 mio. år siden. Leret blev tidligere anvendt til tegl.