Søvindmergel-formationen, geologisk aflejring af finkornet mergel. Lagserien blev aflejret i slutningen af Eocæn for ca. 45-35 mio. år siden og findes i det meste af Jylland syd for Limfjorden, med undtagelse af Himmerland, samt i den østlige del af Nordsøen. Lagene kan kun ses i Østjylland, da de i Vestjylland er dækket af yngre aflejringer. Lagserien blev afsat i et flere hundrede meter dybt hav i en tid, da Nordsøen var betydelig større end i dag. Kalkindholdet er mest coccolitter og foraminiferer.