VEU-godtgørelse, godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, støtteordning indført fra 2001 for deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser og en række enkeltfag og deltidsuddannelser på erhvervsuddannelsesniveau efter reglerne for åben uddannelse. Ordningen udgør sammen med Statens voksenuddannelsesstøtte et samlet støttesystem for voksenuddannelserne. Støtten svarer til arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb, men nedsættes tilsvarende ved deltidsuddannelse. I visse tilfælde kan man også få tilskud til befordring, ophold på skolehjem m.m. For at kunne modtage VEU-godtgørelse skal man være fyldt 20 år. Der stilles desuden forskellige krav vedrørende modtagerens arbejdssituation eller ledighed samt uddannelsesbaggrund.