V.O. Key var en amerikansk politolog og professor ved Harvard University fra 1951. Ved dybtgående studier af USA's partisystem, interesseorganisationer og valggeografi bidrog Key med vigtige beskrivelser af det amerikanske demokrati og med teoriudvikling om dets funktion. Om amerikanernes vælgeradfærd fremhævede Key bl.a. deres tilbøjelighed til at stemme retrospektivt, dvs. straffe eller belønne en regering ud fra de resultater, der er opnået i valgperioden.