Västerdalälven, elv i det mellemste Sverige; 300 km lang. Den har sine kilder, bl.a. Görälven og Furuälven, i grænseegnene til Norge og løber gennem Dalarna til Österdalälven nær ved Borlänge. Herfra fortsætter den som Dalälven til Bottenhavet. Fra 1600-t. til 1960'erne blev Västerdalälven benyttet til tømmerflådning.