Uummannarsuaq er Grønlands sydligste punkt. Det ligger på en 300 m høj klippe på 59°46' n.br., cirka samme breddegrad som Oslo og Helsinki. Farvandet ud for Uummannarsuaq er berygtet for hyppige storme og store ismasser, og mange skibe er forlist her, bl.a. Hans Hedtoft i 1959. En intensiv isovervågning har siden forbedret sikkerheden.