Usambara, bjergområde nær ved kysten i det nordøstlige Tanzania, 1000-2000 m.o.h. Den naturlige vegetation er en meget artsrig regnskov med mange endemiske planter og dyr, bl.a. af slægten Saintpaulia, der er populære stueplanter (usambaraviol). I slutningen af 1800-t. blev området koloniseret af tyskere, som ud over at missionere så de landbrugsmæssige muligheder. Udviklingen har siden ført til en hastig tilbagegang for skoven pga. tømmerhugst og rydninger til dyrkning af fødevarer og salgsafgrøder som te og kinin; hertil kommer en omfattende jorderosion pga. kvæggræsning.