Urban 2., Odo, eller Eudes, ca. 1035-29.7.1099, pave fra 1088. Urban 2. blev pave midt under Investiturstriden mellem pavedømmet og den tyske kejser, og begyndelsen af hans pontifikat var præget af store problemer. Han stod for en forsigtig videreførelse af Gregor 7.s reformprogram, der bragte ham betydelig succes, først i striden med kejseren, siden i forhold til kongerne af England og Frankrig. Urban 2.s største triumf var imidlertid udråbelsen i 1095 af det 1. korstog på en synode i Clermont i Frankrig; på pavens opfordring strømmede korsfarere fra hele Vesteuropa til undsætning af Det Hellige Land, og i sommeren 1099 indtoges Jerusalem. Urban døde imidlertid før nyheden om Jerusalems erobring nåede Rom.