Urania, (gr. 'den himmelske'), i græsk mytologi astronomiens og læredigtets muse, i kunsten afbildet med en himmelglobus. Se de ni muser.