United Brethren in Christ, (eng., 2. ord plur. af brother 'broder, (med)tilhænger'), The Church of the United Brethren in Christ, nordamerikansk kirkesamfund, grdl. 1800 med baggrund i tysk-amerikanske vækkelser, der havde P.W. Otterbein (1726-1813) og Martin Boehm (1725-1812) som centrale skikkelser. Kirken, hvis teologi og praksis var præget af metodismen, gik 1946 sammen med Evangelical Church og dannede Evangelical United Brethren Church, som i 1968 blev del af United Methodist Church.