Ulse Sø, sø i gruppen af mindre søer ved herregårdene Bregentved og Gisselfeld i Sydøstsjælland. Den 0,5 km2 store sø ligger højt i det bakkede terræn, ca. 50 m.o.h. Det 20 m dybe, skålformede søbassin er dannet af en dødisklump. Det stærkt omformede afløb i nordenden forsyner damme og springvand i Bregentveds parkanlæg med vand. Søen er klarvandet, men vandet har som Sø Torup Sø været farvet rødt af en blågrønalge. Begge søer udgør sammen med Nielstrup Sø et EF-habitatområde.