Ulrik, 1611-1633, hertug, søn af Christian 4. Forsøg på at få Ulrik forsørget med et nordtysk bispedømme mislykkedes, hvorfor han valgte en militær karriere. Han var i svensk, nederlandsk og dansk tjeneste, inden han døde i saksisk tjeneste. Den danske regering foreslog flere gange ægteskab mellem Ulrik og Gustav 2. Adolfs datter Kristina, men Sverige afslog.