Ulpianus, d. 228, romersk jurist fra den sene kejsertid. Ulpianus indtog høje poster i den kejserlige forvaltning, senest som præfekt for prætorianergarden. Han blev myrdet under en opstand i garden. Ulpianus' hovedværker er omfattende kommentarer til prætors edikt og til et værk af den romerske jurist Flavius Sabinus. En tredjedel af teksterne i Justinians Digesta (se Corpus juris civilis) stammer fra Ulpianus' værker.