Tustrup megalitgrave, samling af megalitanlæg i det nordlige Djursland omfattende to dysser, en jættestue og en rektangulær kultbygning omsat af store sten, oprindelig med træbyggede vægge. Den ene dysse er en runddysse med tonstunge randsten. Jættestuens 10 m lange kammer hører til Jyllands længste. Keramikfund fra gravene og kulthuset findes på Moesgaard Museum.