Kulthus, bygning anvendt til kultiske formål i oldtiden, sandsynligvis i forbindelse med dødekult. Fra tidlig mellemneolitikum, ca. 3200-3000 f.Kr., kendes kulthuse fra Midt- og Nordjylland i form af rektangulære træbygninger, undertiden med store sten i konstruktionen. Ved udgravninger af dem har man fundet samme udsøgte keramik, som kendes fra jættestuer. Kulthuse kendes også fra yngre bronzealder, ca. 1100-500 f.Kr. Et sådant er udgravet ved Sandagergård i Horns Herred på Sjælland. Det indeholdt tre urnegrave, og foran det var anbragt tre bautasten og fire sten med helleristninger i form af håndtegn.