Tukulorriget, rige i det nuv. Mali, grundlagt af al-Hajj Umar i 1850. Tukulorhæren førte hellig krig, jihad, mod rigerne mellem floderne Senegal og Niger. I 1854 erobredes Kaartariget, og i 1862 Macina og Seguriget. Ekspansionen skete så hastigt, at rigets sammenhængskraft var ringe, og kontrollen var begrænset til de store byer. Efter Umars død i 1864 blev riget gradvis opløst; rivalisering om arvefølgen førte til en opsplitning. I en periode bremsede Tukulorriget den franske ekspansion, men fremmede den senere utilsigtet, idet mindre riger søgte beskyttelse og tillod etablering af franske militærposter.