Tudeå, 40 km langt vandløb, der afvander det centrale Vestsjællands åbne, frodige landbrugsland. Den udspringer lige nord for Tuelsø og løber i en stor bue nordvest om Sorø-Slagelse til udmundingen i Storebælt 8 km nordøst for Korsør. Den er stærkt reguleret, specielt ved det fredede udløb lige vest for Trelleborg. Her modtager den et stort tilløb fra Vårby Å i sydøst. Åvandet er relativt rent, og vandføringen er om sommeren meget lav.