Tuelsø, 2 km2 stor, aflang sø, hvis vestende grænser op til Sorø på Midtsjælland. Søen, der ejes af Sorø Akademi, har tilløb fra Pedersborg Sø og i syd fra den fredede skoveng Flommen; den har afløb i øst via Tuelå til Suså. Søbunden er dødispræget med grunde og dybder på 15-18 m. Vandstanden er sænket 1,5 m siden 1870.