Tryggelev Nor og Salme Nor, fredede strandenge, rørskove og brakvandslaguner på Langelands vestkyst. Området (101 ha) er en tidligere bugt, som ved dannelsen af strandvolde er blevet afsnøret fra havet. Lokaliteten er meget varieret med brakt lavvand, mudderflader, rørskove, strandenge og krat. Her yngler ca. 70 fuglearter, og noret besøges af rastende trækfugle i stort tal. Der er ikke offentlig adgang til selve noret, som ejes af Fugleværnsfonden, men fuglene kan året rundt iagttages fra fugletårnet.