Tromelin er en tropisk koralø i Det Indiske Ocean 400 km øst for Madagaskar. Den er 1 km2 stor og ubeboet. Tromelin er en fransk besiddelse og administreres fra Réunion. Øen har en meteorologisk station.