Triceratops, slægt af op til 9 m lange, tonstunge, planteædende dinosaurer med tre horn; tilhører gruppen Ceratopsia (ceratopsier). Kunne overfladisk ligne næsehorn og havde et forhornet næb. Var almindelig sidst i Kridt (ca. 90-65 mio. år før nu) og kunne forekomme i store flokke, fx i Nordamerika.