Torgils Knutsson, d. 1306, svensk rigsråd og marsk. Knutsson blev formynder for den umyndige kong Birger Magnusson og styrede fra 1280'erne riget med kraft og klogskab. I hans tid opstod det svenske rigsråd som institution. Fra 1293 foretog han omfattende krigstogter mod Karelen og anlagde dette år Viborg (Vyborg), hvormed han udstrakte det svenske vælde over Finland til at omfatte store dele af Karelen. Under de efter ca. 1300 voksende modsætninger mellem kongen og hans brødre, hertugerne, stod Knutsson trofast på kongens side, men han blev svigtet af Birger, da han udvidede sine egne godsbesiddelser og ville indskrænke kirkens magt. I 1305 blev han anklaget for forræderi og henrettet året efter.