Tony Harrison, f. 1937, britisk lyriker, dramatiker og oversætter. Opvæksten i et arbejdermiljø i Leeds er omdrejningspunkt i et forfatterskab, der forener den private, regionale og sociale erfaring med udpræget sans for international litteraturtradition. Som scene-, film- og tv-lyriker har Harrison placeret sig som den genregennembrydende fornyer (fx digtet om gravskænding i Leeds med titlen v. (1985; tv-version 1987), ligesom hans dagsaktuelle digte om fx Golfkrigen (bl.a. A Cold Coming, 1991), placeret på den britiske avis The Guardians' nyhedssider, har føjet nye dimensioner til såvel nyhedsdækning som lyrik.