Tokkekøb Hegn er en statsskov ved Allerød på 633 ha. Det er en varieret skov med bevoksninger af løv- og nåletræer. Området er let kuperet med lavninger med søer, kær og skovmoser, hvoraf den største er Hjortemose med naturskov. Ved Lille Donse Dam anlagdes i 1700-tallet et krudtværk, som blev nedlagt i efteråret 1911. I skoven findes en halv snes dysser.