Tigre, Tigray, region i det nordlige Etiopien; 53.500 km2, 4,32 mio. indb. (2007). Hovedby Mekele. Tigre udgjorde sammen med naboområder i det nuværende Djibouti og Eritrea kerneområdet i det historiske Etiopien (se Aksumriget). Store dele er stærkt eroderede bjergområder; meget har været opdyrket gennem århundreder, men nedbøren er usikker. I 1980'erne var Tigre et af de borgerkrigshærgede områder i Etiopien, og i 1984-85 medførte kombinationen af tørke, borgerkrig og centralregeringens tvangsforflytninger en omfattende hungerkatastrofe. Den lokale befrielsesbevægelse løsrev området 1987-89, hvilket var stærkt medvirkende til Mengistu-regimets fald i 1991. Se Etiopien (historie).