Thor-ekspeditionerne, to danske ekspeditioner til Middelhavet med det formål at fastslå, om den europæiske ål yngler her. De var organiseret af Johannes Schmidt i vinteren 1908-09 med Fiskeriundersøgelsernes skib Thor og suppleret i 1910 med et endnu mere omfattende sommertogt. Som ventet blev der ikke fundet unge ålelarver, men ekspeditionerne står stadig som den mest intensive udforskning af Middelhavets frie vandmasser og dyrelivet heri. Se også Dana-ekspeditionerne.