Theodor Graesse var en tysk bibliograf, kongelig saksisk bibliotekar i Dresden. Foruden sit hovedværk, Trésor de livres rares et précieux (7 bind, 1859-1869), et udvalg af Europas mest værdifulde bøger, udgav Graesse en omfattende fortegnelse over latiniserede stednavne, Orbis latinus (1861 og senere genoptryk), og værker om Den Evige Jøde (Ahasverus) og om Tannhäuser.