The Maha Bodhi Society, buddhistisk selskab, stiftet i 1891 i Colombo af David Hewavitarne, bedre kendt under sit religiøse navn, Anagarika Dharmapala. Det var selskabets egentlige formål at igangsætte en restaurering af det buddhistiske tempel i Bodh Gaya, stedet, hvor Buddha opnåede den fuldkomne erkendelse. Det var endvidere tanken at få Bodh Gaya på buddhistiske hænder og gøre det til et centrum for buddhismen. I 1949 blev det ved lov bestemt, at templets opretholdelse skulle varetages af lige mange buddhister og hinduer. The Maha Bodhi Society, der har hovedsæde i Calcutta, har bidraget væsentligt til atter at skabe interesse for buddhismen i Indien; selskabet har endv. afdelinger i andre lande, og det driver skoler, børnehjem og hospitaler.