The Hundred Rolls, forskelligartede engelske jordebøger, samlet i perioden 1255-84. De er udarbejdet for at kontrollere de lokale embedsmænd og imødegå krænkelser af kongens rettigheder. Jordebøgerne indeholder information om landets godsbesiddere, omfanget af deres godser og de betingelser, de havde jorden på, bøndernes forpligtelser, godsretternes arbejde, ubetalte skatter, afpresning af adelen og kongens embedsmænd m.m. Oplysningerne blev indsamlet af kongeligt udpegede edsvorne kommissioner i hvert af Englands hundreds (dvs. herreder). Den første nationale engelske jordebog, Domesday Book, er fra 1086-87.