The Established Church er den anglikanske kirke i England. Ved "established church" forstås et statskirkeligt system med regenten/regeringen som kirkens øverste leder og med kirkelig repræsentation i Parlamentets Overhus. The Established Church er dog i vid udstrækning selvstyrende.