The British Commonwealth of Nations var i 1931-1946 den officielle betegnelse for Det Britiske Statssamfund, der i 1947 ændrede navn til The Commonwealth of Nations.