Thalia er den samme som Thaleia, en af de ni muser.