Th. Olshausen var en slesvig-holstensk politiker, jurist og bladudgiver. Olshausen var talsmand for demokratiske reformer og fra 1840'erne den centrale skikkelse på venstrefløjen i den slesvig-holstenske bevægelse. Ved siden af sit politiske virke var han direktør for monarkiets første jernbane fra Altona til Kiel. Han havde afgørende indflydelse på begivenhederne i marts 1848, der førte til proklamationen af et selvstændigt Slesvig-Holsten i tilslutning til Tyskland. Han var en af de ledende kræfter i den provisoriske regering, men forlod den i august 1848, da han ikke kunne få gennemført demokratiske og sociale reformer. Efter Slesvig-Holstens nederlag udvandrede Olshausen til USA, men vendte tilbage i 1865.