Th. Claudi Westh, Thorvald Claudi Westh, 1868-1955, dansk kulturingeniør. Han blev efter landbrugseksamen i 1891 ansat ved Hedeselskabet og hurtigt leder af dets ekspanderende mose- og grundforbedringsarbejde. Efter Enrico Dalgas' død i 1894 syntes han med sin visionære og udadvendte appel selvskreven som dennes efterfølger, men hans selvpromoverende facon parret med hans politiske radikalisme umuliggjorde det. Han søgte derefter politisk opbakning til sit store projekt om en landsomfattende grundforbedringsvirksomhed, men med regeringen Zahles afgang 1920 smuldrede grundlaget.