Telipinu, Telepinu, hittitisk vegetationsgud, evt. af hattisk oprindelse. Telipinu er søn af vejrguden og solgudinden fra Arinna og blev især dyrket i Central- og Nordanatolien. I de myter, der er knyttet til Telipinu, indgår forestillingen om, at guddommen forsvinder i vrede over en mangelfuld kultdyrkelse; dette træk kendes fra andre nærorientalske vegetationsguder. Efter klager over gudens fravær og ritualer vender Telipinu tilbage, og harmonien genoprettes. Se også hittitter.