TOK, se Tjenestemænds og Overenskomstansattes Kartel.