Tämnaren er en svensk sø på 39 km2. Den ligger 35 km nordvest for Uppsala . Søen er lavvandet og næringsrig. Vandspejlet blev sænket i 1871-1878, hvilket øvede en uheldig indflydelse på søens rige fugleliv. For at sikre Uppsalas vandforsyning har man siden 1977 ledt en del af Fyrisåens vand til søen.