Synechococcus, (nylat., af gr. synechein 'sammenholde, omslutte' og kokkos 'kerne, bær'), slægt af blågrønalger (cyanobakterier). Flere arter er under 2 μm store og dominerer picoplankton i have og næringsfattige søer. Synechococcus er dermed en af Jordens vigtigste primærproducenter. Se også plankton.