Blågrønalger er en tidligere betegnelse for cyanobakterier.