Sydøstasiens musik er langt mindre beskrevet end både vest- og østasiatisk musik. Især musikken hos områdets mange etniske minoriteter nævnes kun sjældent, men er meget alsidig.

To materialer har haft betydning for musikudviklingen: bambus og bronze, men mens bambusinstrumenter ikke har tiltrukket sig større opmærksomhed blandt musikforskere, er gongensemblerne veldokumenterede. De store ensembler fra Java og Bali (se gamelan) er de bedst kendte og mest sofistikerede, men langtfra de eneste. Over hele området findes små og store ensembler med gonger som den instrumentale kerne, herunder både hængende og liggende gonger, evt. i stemte rækker. De sydøstasiatiske gonger kendetegnes ved at have en knop i midten (i modsætning til de østasiatiske flade gonger). Instrumenterne er oftest fremstillet af bronze, men i visse områder bruges også bl.a. jern. Ud over stemte gonger anvendes metallofoner i mange af de større ensembler samt instrumenttyper som fløjter, xylofoner, trommer og strengeinstrumenter.

Musikken er melodisk og bygget over et rytmisk skelet af slag på de store gonger (kolotomi). Herover lægges de melodiske lag et efter et, ikke i form af harmonier, improvisationer eller polyfoni, men som en central kernemelodi med forholdsvis fastlagte omspilninger, fordoblinger eller flerdoblinger og variationer på højereklingende instrumenter. Der anvendes især ligesvævende syvtoneskalaer, hvorfra der udvælges skiftende femtoneskalaer. Inden for denne stramt strukturerede og hierarkiske kompositionsform udgør tonetætheden, dvs. antallet af toner i et afmålt tidsrum, fx en gong-cyklus, et typisk fænomen. Taktarterne er symmetriske i modsætning til både i Vest- og Sydasien, og kompositionerne er meget regelbundne, hvis ikke ligefrem symmetriske.

Gongensemblerne findes både inden for hoffernes kunstmusik, ved ceremonielle og religiøse lejligheder og i mere ydmyge udgaver som i byernes folkelige grupper. Samtidig har de spillet en vigtig rolle for turismen, hvilket har medvirket til at forstærke deres centrale plads som nationale symboler. Der findes dog også mange andre ensembleformer, bl.a. omfattende bambusinstrumenter med strenge, fløjter og slagtøj. Disse instrumenter anvendes inden for kunstmusikken, især i kammermusik og solistiske genrer. Desuden er de udbredt blandt landbefolkningerne i de fleste af landene.

Den kinesiske påvirkning af musikken har været begrænset til visse områder, ikke mindst Vietnams kunstmusik og kunst- og bymusikken i andre områder med stor kinesisk indvandring; desuden findes den blandt minoritetsgrupperne tæt på Kina. Her dominerer de sprøde melodilinjer fra intime kammermusikinstrumenter eller fra forskellige trommer, cymbaler m.m. inden for teatermusikken.

Muslimsk og indisk indflydelse gjorde sig gældende i 1200-1600-t., både gennem massemigration, intensive handelsforbindelser og erobringer fra såvel Vestasien som fra datidens muslimske Indien. En række instrumenter (bl.a. ud, rebab og zurna) har arabisk-indiske rødder. Med de store episke beretninger Mahabharata og Ramayana som udgangspunkt er områdets teatertraditioner ofte indbyrdes beslægtet, og siden har den arabiske og især indiske populærmusik, filmmusikken, sat sit præg på byernes lydbilleder.

Minoritetsgrupper med høj status i verdenssamfundet har i særlig grad præget musikken i nyere tid. Desuden spiller indisk populærmusik fortsat en væsentlig rolle sammen med de europæisk-amerikanske kulturformer, som i stigende grad vinder indpas i de moderne byer og i massekulturen.

Populærmusik

Sydøstasiatisk populærmusik omfatter et mylder af lokale genrer, der trods deres forskellighed har nogle fælles elementer. Blød og romantisk pop er en af de helt store genrer. Den er udviklet i mødet med den kommercielle vestlige pop, men tydeligt påvirket af lokal æstetik i stil og udtryk. Fx følger sangernes forsiringer lokale skikke, ligesom balancen mellem melodik og harmonik og mellem vers og improvisation har fundet en egen form. Rocken har sat sit præg på bl.a. Thailand og Filippinerne. Mange andre steder spores den indiske filmmusik, fx i den indonesiske dangdut. Arabisk indflydelse spores særligt i de muslimske områder med tilpasning af populærmusik i Indonesien og i Malaysia. Den indonesiske jaipongan repræsenterer en retning, hvor al vestlig indflydelse bevidst er blevet fjernet. Desuden findes et antal mere subkulturelle strømninger med punk, techno, jazz mv. i byernes mere lukkede miljøer.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig