Svenska partiet, politisk gruppering i Finland; opstod i 1870'erne som modvægt til Finska partiet og havde som vigtigste programpunkt at forsvare det svenske sprogs stilling. Så længe stænderlanddagen bestod (indtil 1906), stod partiet stærkest i adels- og borgerstanden. Efter 1906 overtog Svenska folkpartiet dets rolle.