Finska partiet, Suomalainen Puolue, politisk parti, dannet af fennomaner i 1863, da Stænderlanddagen atter blev indkaldt. Med Y.S. Yrjö-Koskinen som leder søgte partiet at fremme det finske sprogs stilling i forhold til svensk. I 1894 brød de liberalt orienterede ungfinner (se Ungfinska partiet) ud og dannede deres eget parti, der allierede sig med de svensksindede i kamp mod russificeringen. De tilbageblevne gammelfinner forsøgte gennem en eftergivenhedspolitik over for russerne at bevare mest muligt af de vundne resultater. I 1918 indgik gammelfinnerne i det nydannede konservative Samlingspartiet.